Centrala SIS-POWER wraz z zasilaczem S-POWER przeszły pełną procedurę badań i certyfikacji w CNBOP-PIB i otrzymały następujące dokumenty certyfikacyjne: