Stałe Urządzenia Gaśnicze Aerozolowe FirePro

Aerozol gaśniczy to zawiesina stałych nanocząstek np. naturalnie występujących w przyrodzie soli potasu, w ośrodku rozpraszającym jakim jest powietrze. Na skutek wywołania relacji spalania, tworzące się nanocząstki aerozolu reagują z wolnymi rodnikami płomienia.

Zastosowanie w gaszeniu ogniw Li-ion

Dzięki aerozolowi gaśniczemu FirePro można skutecznie i szybko zareagować na pożar baterii litowo-jonowych, minimalizując straty i ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się ognia. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność w sytuacjach awaryjnych związanych z tymi nowoczesnymi źródłami zasilania.

W normach europejskich oraz światowych aerozol gaśniczy musi mieć potwierdzoną skuteczność gaśniczą, dla danych grup pożarowych, w notyfikowanych jednostkach certyfikujących krajów członkowskich. Badania nad aerozolami gaśniczymi FirePro prowadzone są przez szereg instytutów badawczych, organizacji naukowych oraz notyfikowanych jednostek certyfikujących. Skuteczność i bezpieczeństwa produktów FirePro w gaszeniu pożarów potwierdzona jest wieloma europejskimi i międzynarodowymi certyfikatami i aprobatami.

Aerozole gaśnicze FirePro są odpowiednie do gaszenia pożarów grup pożarowych A, B, C i F (według klasyfikacji EN2) oraz A, B i C (według klasyfikacji NFPA10).

Technologia gaszenia systemami aerozolowymi FirePro pozwala na przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej poprzez zahamowanie chemicznych reakcji łańcuchowych w płomieniu, bez wypierania tlenu – gwarantuje to bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w gaszonym pomieszczeniu.